Partneři

Pardubický kraj

Rekonstrukce budovy


Na hlavní budově našeho letiště proběhla v měsících srpen až listopad 2018 úplná rekonstrukce šatny a umývárny muži. Na tuto investici v celkové částce 430.320,- Kč + DPH byla našemu spolku poskytnuta Pardubickým krajem dotace v rámci programu "C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací" ve výši 200.000,- Kč. ...čtěte více

Obnovení letuschopnosti výcvikového kluzáku Blaník, OK-8707

Východočeský aeroklub Pardubice vlastní a provozuje jeden výcvikový kluzák typu L-13A Blaník, poznávací značky OK-8707. Tento větroň je klíčový pro výcvik nových pilotů a pro opakovací a přezkušovací lety stávajících pilotů bezmotorových letadel. Dle platného programu údržby byla na větroni během měsíců 12/2018 - 03/2019 provedena v oprávněné organizaci údržby prohlídka po 400 nalétaných hodinách (prohlídka typu C). ..čtěte více

Státní fond dopravní infrastruktury

Kamery a záznamové zařízení

VAP obdržel v roce 2017 v rámci programu Zvýšení bezpečnosti na civilních letištích od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci na instalaci kamer a záznamového zařízení na letišti v Podhořanech, číslo akce ISPROFOND 5534500002. Smlouva o dotaci v částce 54.000,- Kč byla podepsána dne 24.10.2017. ...čtěte více

Instalace automatických bran a závory

Východočeský aeroklub Pardubice obdržel v roce 2018 v rámci programu "Zvýšení bezpečnosti na civilních letištích" od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci na instalaci dvou automatických bran a jedné závory na letišti v Podhořanech. Smlouva se SFDI o dotaci v částce 153.000,- Kč byla podepsána dne 6.9.2018, celkový náklad na tuto investici činil 218.405,- Kč. Dodavatelská firma ve druhé polovině října 2018 odstranila stávající nefunkční brány, postavila nové a instalovala závoru u neveřejné cesty přes letiště. ...čtěte více

Oprava a instalace plotů

VAP obdržel v roce 2022 v rámci programu "Zvýšení bezpečnosti na civilních letištích" od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci v částce 185.621,- Kč a to na opravy a instalace plotů v severní části letiště. Dodavatelská firma odstranila staré a postavila nové ploty na správné, nově vyměřené hranici se sousedy v měsíci dubnu roku 2022. Akce byla zdárně ukončena a vyúčtována. VAP tak pokračuje v opatřeních, vedoucích ke snižování pravděpodobnosti nežádoucích zásahů do bezpečnosti provozu a k ochraně svého majetku.

VAP uzavřel partnerství se společností ERA Pardubice

Společnost ERA je leadrem ve vývoji systémů a technologií pro řízení a sledování letového provozu, pro detekci, sledování a rozpoznávání různých cílů. Vyvíjí, vyrábí a implementuje systémy zajišťující bezpečnost letového provozu, a to pro civilní i vojenské účely.

VAP a ERA uzavřeli partnerství na dva roky, po které bude VAP propagovat ERA na vybraných událostech, pořádaných aeroklubem.

 

Poloha

Letiště Podhořany

Nový Dvůr 137
538 03 Podhořany u Ronova

GPS

49°56'21"N ; 015°32'59"E

 

Užitečné odkazy

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.

Fatal error: views_plugin_display::destroy() [<a href='views-plugin-display.destroy'>views-plugin-display.destroy</a>]: The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition &quot;metatag_views_plugin_display_extender_metatags&quot; of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /www/doc/www.letistepodhorany.cz/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286