Soukromý pilot letounů PPL(A)

Výcvik soukromých pilotů v naší letecké škole se provádí v souladu s Nařízením komise (EU) č.1178/2011 v konsolidovaném znění a AMC & GM k části FCL a AMC & GM k části DTO platným v zemích EU. Před prvním samostatným letem musí studenti dosáhnout věkové hranice šestnácti a před ukončením výcviku sedmnácti let. Uchazeči (uchazečky) mladší osmnácti let musí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Před zahájením praktického výcviku jsou uchazeči povinni absolvovat lékařskou prohlídku a získat zdravotní vysvědčení I. nebo II. třídy. Tato prohlídka se provádí v zařízení schváleném Úřadem pro civilní letectví (v ČR Ústav leteckého zdravotnictví Praha).

Následuje teoretické školení, během kterého studenti získají základní znalosti z oblasti leteckého zákona, všeobecné znalosti letadel, plánování a provedení letu, lidské výkonnosti a omezení, meteorologie, navigace, provozních postupů, základů letu a komunikace. V rámci praktického výcviku studenti nalétají celkem 45 hodin, z toho nejméně deset jako velitelé letadla. VAP výcvik provádí na školních letounech Zlín Z-226, C-172 a C-152. Výběr letounu je na přání studenta avšak pro převážnou část výcviku lze použít pouze jeden typ. Na konci výcviku studenti absolvují teoretickou a praktickou pilotní zkoušku a stanou se držiteli licence soukromého pilota. Držitelé licence soukromého pilota mohou působit jako velitelé letounů nebo druzí piloti všech letounů v neobchodních letech. Aby mohl soukromý pilot provádět lety za úplatu, musí pokračovat v pilotním výcviku pod organizací (FTO) pro tento účel schválenou Úřadem pro civilní letectví a stát se držitelem licence obchodního pilota. Pilotní výcvik probíhá dle Programu výcviku pro DTO.034 schváleného Úřadem pro civilní letectví. Metodika pilotního výcviku na letounech V-MOT-1, FAA-H-8083-3A.

Cena a doba výcviku

Cena a doba výcviku jsou významně ovlivněny použitým typem letounu, časovými možnostmi studenta a jeho (jejími) schopnostmi. Ucelený pilotní výcvik trvá přibližně šest měsíců, je-li započat na začátku sezóny (duben). Dále je třeba počítat s určitou časovou prodlevou, způsobenou zkušebními postupy ÚCL. Cena za kompletní výcvik na C-172: od 195.000,- Kč (Cena zahrnuje náklady na letové hodiny, instruktora, vstupní teoretické školení, učebnici, mapy, pomůcky a pojištění) Platba předem se provádí pouze za teorii, ostatní v průběhu výcviku.

Kontaktní telefon pro další informace

728 452 444 Ing. Libor Smolík - vedoucí letecké školy

 

Poloha

Letiště Podhořany

Nový Dvůr 137
538 03 Podhořany u Ronova

GPS

49°56'21"N ; 015°32'59"E

 

Užitečné odkazy

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.

Fatal error: views_plugin_display::destroy() [<a href='views-plugin-display.destroy'>views-plugin-display.destroy</a>]: The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition &quot;metatag_views_plugin_display_extender_metatags&quot; of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /www/doc/www.letistepodhorany.cz/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286